Statut Spółdzielni i Akty Prawne

Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny
zał. nr 1 do Regulaminu zasad rozliczania kosztów GZM obowiązujących w SMBdot. zasad rozliczania wody i odprowadzania ścieków .pdf
REGULAMIN rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbara"
REGULAMIN przyjmowania, załatwiania i rozpatrywania skarg i wniosków Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbara"
REGULAMIN budowy, finansowania i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbara"
REGULAMIN udzielania zamówień Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbara"
REGULAMIN określający zasady wymiany stolarki okiennej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbara"
Zasady rozliczania kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania
Zasady rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków
REGULAMIN ws. zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbara"
REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbara"
REGULAMIN działalności zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbara"
REGULAMIN windykacji wierzytelności w Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbara"
REGULAMIN użytkowania ogródków przydomowych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbara"
REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń z tego tytułu.
REGULAMIN tworzenia i gospodarowania funduszami w Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbara"
Statut spółdzielni oraz wpis do KRS
Prawo spółdzielcze
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r.
Regulamin Komisji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara”
REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
REGULAMIN termomodernizacji