Archiwum

07-01-2019

Ogłoszenie

Wolne lokale mieszkaniowe

04-12-2018

Ogłoszenie

Ogłoszenie

do rchiwum
25-01-2019

Ogłoszenie

Zapytanie o cenę

18-01-2019

Ogłoszenie

Zapytanie o cenę

15-01-2019

Ogłoszenie

Zapytanie o cenę

09-01-2019

Ogłoszenie

Biegły rewident

08-01-2019

Ogłoszenie

Zapytanie o cenę

02-01-2019

Zapytanie o cenę

Opinia ornitologiczna

17-07-2018

INFORMACJA

Dotyczy utrudnień w ruchu na terenie Chorzowa w trakcie tegorocznego Tour de Pologne (5 i 6 sierpnia):

09-08-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" informuje, że dysponuje wolnymi lokalami mieszkalnymi do remontu we własnym zakresie na zasadach najmu w Chorzowie przy:
- ul. 11 Listopada 47/17 i 18,
- ul. Głównej 51a/17,
- ul. Styczyńskiego 44/8.
Licytacja odbędzie się 04.09.2018r. w siedzibie spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

12-06-2018

INFORMACJA

Zarząd SM Barbara ogłasza licytację na objęcie na zasadach najmu garażu przy ul. Katowickiej 128. Licytacja odbędzie się 26.06.2018r. w siedzibie spółdzielni.
Szczegóły licytacji znajdują się w załączniku:

27-07-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert dotyczący robót związanych z wykonaniem i montażem osłony (wiaty) śmietnikowej z zadaszeniem przy ul. Wiejskiej 2 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

27-07-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych polegających na remoncie nawierzchni i wykonaniu miejsc parkingowych pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. 11 listopada i Krótka w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

27-07-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert dotyczący robót związanych z remontem klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Lompy 18 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

27-07-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert dotyczący robót związanych z renowacją terenu zielonego w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Chałupki 19 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

27-07-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót dekarskich budynków mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

27-07-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót wodno-kanalizacyjnych polegających na przebudowie sieci zewnętrznej kanalizacyjnej z likwidacją osadników w Chorzowie przy ul. Cieszyńskiej 26 i 28. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

28-06-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" informuje, że dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym do remontu we własnym zakresie na zasadach najmu w Chorzowie przy ul. Cieszyńskiej 15/9. Licytacja odbędzie się 19.07.2018r. w siedzibie spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

12-06-2018

INFORMACJA

Zarząd SM Barbara ogłasza licytację na objęcie na zasadach najmu garażu przy ul. Katowickiej 128. Licytacja odbędzie się 26.06.2018r. w siedzibie spółdzielni.
Szczegóły licytacji znajdują się w załączniku:

29-05-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę dotyczące zakupu i dostawy profesjonalnej niszczarki do dokumentów na potrzeby spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

22-05-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę dotyczące wykonania i montażu szaf biurowych w dziale technicznym spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

22-05-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę dotyczące wykonania i montażu 4 szt. kontuarów zabezpieczających w biurach siedziby spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

18-05-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę dotyczące wykonania 6 szt. słupków parkingowych przy ul. Kalidego 87 i Polnej 3 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

08-05-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę dotyczące zakupu i dostawy 6 szt. wodomierzy zbiorczych. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

19-04-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę dotyczące rocznych przeglądów placów zabaw zgodnie z Polską Normą oraz wykonanie remontu urządzeń zabawowych. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

18-04-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę dotyczące robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej pod śmietnik prefabrykowany w rejonie budynku przy ul. Wiejskiej 2 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

18-04-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

18-04-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót awaryjnych wodno-kanalizacyjnych, CO, gazowych, elektrycznych w budynkach będących w zasobach spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

14-02-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barbara” informuje o możliwości przydzielenia ogródka przydomowego o powierzchni 101 m.kw. przy ul. Cieszyńskiej 26 i 28 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

29-03-2018

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” informuje, że w dniu 30 marca b.r. tj. piątek, biura Spółdzielni będą nieczynne.
Wszelkie awarie należy zgłaszać do firmy Hungerbud, która pełni całodobowe pogotowie w zakresie awarii wod-kan, gazowych, elektrycznych i centralnego ogrzewania.
Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

09-04-2018

INFORMACJA

Dotyczy mieszkańców osiedla przy ul. Katowickiej 128 w Chorzowie:

Zarząd SM Barbara ogłasza licytację na objęcie na zasadach najmu garażu przy ul. Katowickiej 128. Licytacja odbędzie się 24.04.2018r. w siedzibie spółdzielni.
Szczegóły licytacji znajdują się w załączniku:

23-03-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót dekarskich budynków mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

28-02-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" informuje, że dysponuje wolnymi lokalami mieszkalnymi do remontu we własnym zakresie na zasadach najmu. Licytacja odbędzie się 15.03.2018r. w siedzibie spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

28-02-2018

INFORMACJA

Dotyczy mieszkańców ul. Katowickiej 128 w Chorzowie:

Zarząd SM Barbara ogłasza licytację na objęcie na zasadach najmu garażu przy ul. Katowickiej 128. Licytacja odbędzie się 15.03.2018r. w siedzibie spółdzielni.
Szczegóły licytacji znajdują się w załączniku:

22-02-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert dotyczący robót związanych z przemurowaniem kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Antoniowskiej 7-9 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

22-02-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert dotyczący robót związanych z remontem elewacji przybudówek w budynkach mieszkalnych przy ul. Cieszyńskiej 17 i Lompy 18 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

22-02-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na modernizację serwerowni oraz sieci teleinformatycznej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbara". Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

22-02-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert dotyczący robót związanych z remontem dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Lompy 18 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

22-02-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert dotyczący robót związanych z wykonaniem i montażem osłon (wiat) śmietnikowych z zadaszeniem przy ul. Wiejskiej 2 i Gagarina 39 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

16-02-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na zakup i dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

16-02-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert dotyczący robót budowlano-montażowych polegających na remoncie (odtworzeniu) schodów stalowych w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 64 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

16-02-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie domofonów cyfrowych w budynkach mieszkalnych. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

15-02-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót wodno-kanalizacyjnych polegających na przebudowie zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Wiejskiej 2 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

15-02-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych przy ulicy Chałupki 19, Gagarina 39 i Nowej 2 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

09-02-2018

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barbara” ogłasza nabór na stanowisko:
Inspektor ds. Eksploatacji.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

21-12-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" informuje, że dysponuje wolnymi lokalami mieszkalnymi do remontu we własnym zakresie na zasadach najmu. Licytacja odbędzie się 17.01.2018r. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

27-12-2017

INFORMACJA

Rozstrzgnięcia niektórych przetargów i konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

14-12-2017

INFORMACJA

Rozstrzgnięcia niektórych konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

25-10-2017

INFORMACJA

Rozstrzgnięcia niektórych przetargów i konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

20-10-2017

INFORMACJA

Rozstrzgnięcia niektórych przetargów i konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

06-10-2017

INFORMACJA

Rozstrzgnięcia niektórych konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

06-06-2017

INFORMACJA

Rozstrzgnięcia niektórych przetargów i konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

18-04-2017

INFORMACJA

Rozstrzgnięcia niektórych przetargów i konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

17-02-2017

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

15-12-2016

INFORMACJA

Rozstrzgnięcia niektórych przetargów i konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

07-11-2016

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

11-10-2016

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

05-07-2016

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

24-05-2016

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych przetargów i konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

25-04-2016

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

03-02-2016

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych przetargów i konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

14-12-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konurs ofert na pełnienie dyżuru całorocznego, całodobowego pogotowia awaryjnego budynków będących w zasobach spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

10-11-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie dyżuru całorocznego, całodobowego pogotowia awaryjnego oraz wykonanie usług w zakresie konserwacji budynków będących w zasobach spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

10-11-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg na całoroczne utrzymanie terenów będących w zasobach spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

03-11-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie przeglądów, pomiarów elektrycznych i konserwacji instalacji elektrycznej budynkach mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

03-11-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na usługi w zakresie pogotowia awaryjnego i konserwacji dźwigów osobowych w budynkach będących w zasobach spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

03-11-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie robót awaryjnych. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

03-11-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na zakup i wymianę wodomierzy w zasobach spółdzielni w 2018 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

03-11-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na dostawę materiałów budowlanych na potrzeby spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

03-11-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na dostawę materiałów elektrycznych na potrzeby spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

03-11-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie okresowych przeglądów gazowych w budynkach będących w zasobach spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

03-11-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie i montaż osłony śmietnikowej z zadaszeniem przy ul. Chałupki 19 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

03-11-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej spółdzielni w 2018 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

15-11-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na dostawę materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

20-11-2017

INFORMACJA

Dotyczy konkursu ofert na przeglądy gazowe w 2018r. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

06-11-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" informuje, że dysponuje wolnymi lokalami mieszkalnymi do remontu we własnym zakresie na zasadach najmu. Licytacja odbędzie się 24.11.2017r. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

07-11-2017

INFORMACJA

Zarząd SM Barbara ogłasza licytację na objęcie na zasadach najmu garażu przy ul. Chałupki 7. Licytacja odbędzie się 28.11.2017r. w siedzibie Spółdzielni.
Szczegóły licytacji znajdują się w załączniku:

11-10-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zapytania jest wykonanie inwentaryzacji budynku mieszkalnego przy ul. Cieszyńskiej 24 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

10-10-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert dotyczący robót wodno-kanalizacyjnych polegających na wymianie pionu deszczowego w budynku mieszkalnym przy ul. Katowickiej 134A w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

03-10-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza II konkurs ofert dotyczący robót dekarskich przy ul. Świdra 3 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

03-10-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert dotyczący robót budowlano-montażowych polegających na remoncie (odtworzeniu) schodów w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 64 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

03-10-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza II konkurs ofert dotyczący robót budowlano-montażowych polegających na montażu ogrodzenia i bramy wjazdowej przy ul. Kalidego 81 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

03-10-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert dotyczący wykonania osłony śmietnikowej z zadaszeniem na terenie posesji przy ul. Chałupki 15 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

22-09-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych przy ulicy Gagarina 39 i Nowej 2 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

22-09-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót polegających na likwidacji osadników kanalizacji zewnętrznej przy ul. 11-go listopada 76-78-80-82, ul. Krótkiej 4-5-6 i ul. Rozbarskiej 2-4 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

04-09-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

08-09-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert dotyczący wykonania planów zagospdarowania przestrzennego,ekspertyz, projektów i audytów oraz innych dokumentacji na potrzeby spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

19-09-2017

INFORMACJA

Z uwagi na awarię sieci centralnego ogrzewania należącej do Tauron Ciepło S.A. w dniach 20 - 22.09.2017r. mogą wystąpić awarie w dostawie ciepła w budynkach przy ul. Katowickiej 134 i Stabika 1-11 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

14-09-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert dotyczący robót montażowych polegających na montażu zadaszenia nad wejściami do budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 58 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

14-09-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert dotyczący robót dekarskich przy ul. Świdra 3 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

14-09-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert dotyczący robót dekarskich przy ul. Sztygarskiej 8 i 9 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

14-09-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert dotyczący robót budowlano-montażowych polegających na montażu ogrodzenia i bramy wjazdowej przy ul. Kalidego 81 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

28-08-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" informuje, że dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym do remontu we własnym zakresie na zasadach najmu przy ul. 11 listopada 47/6 w Chorzowie. Licytacja odbędzie się 12.09.2017r. o godz. 8:00. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

14-07-2017

INFORMACJA

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z pracami związanymi z przebudową sieci wodociągowej wystąpią ograniczenia w dostawie wody z możliwością jej całkowitego braku w Chorzowie przy ulicach:
Beskidzkiej 30, 32, 34, 36, 38

w dniu 18 lipca 2017

orientacyjny czas wykonania prac: od godziny 8:00 do godziny 15:00
Za powyższe utrudnienia przepraszamy

19-06-2017

INFORMACJA

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z pracami związanymi z przebudową sieci wodociągowej wystąpią ograniczenia w dostawie wody z możliwością jej całkowitego braku w Chorzowie przy ulicach:
Cieszyńska 21, 26, 28, 28a, 28b
Bałtycka 1, 2, 8, 8A


w dniu 21 czerwca 2017

orientacyjny czas wykonania prac: od godziny 15:00 do godziny 21:00
Za powyższe utrudnienia przepraszamy

07-06-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" informuje, że dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym do remontu we własnym zakresie na zasadach najmu przy ul. Chałupki 15/53 w Chorzowie. Licytacja odbędzie się 27.06.2017r. o godz. 8:00. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

26-05-2017

INFORMACJA

Zarząd SM "Barbara" informuje, że 16.06.2017r. biura spółdzielni będą nieczynne. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

12-07-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" informuje, że dysponuje wolnymi lokalami do remontu we własnym zakresie na zasadach najmu. Licytacja odbędzie się 28.07.2017r. w siedzibie Spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

11-07-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza licytację na objęcie na zasadach najmu garażu przy ul. Kalidego 79 w Chorzowie.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

18-07-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie pełnego audytu teleinformatycznego spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

15-05-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie modernizacji klatki schodowej i przeniesienia układu pomiarowo-rozliczeniowego w budynku mieszkalnym przy ul. Beskidziej 34 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

12-05-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na konserwacje zbiorczych anten RTV w budunkach będących w zasobach spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

11-05-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót dekarskich przy ul. Lompy 20 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

26-04-2017

INFORMACJA

Zarząd SM Barbara ogłasza licytację na objęcie na zasadach najmu dwóch garaży przy ul. Kalidego 79. Licytacja odbędzie się 17.05.2017r. w siedzibie Spółdzielni.
Szczegóły licytacji znajdują się w załączniku:

20-04-2017

INFORMACJA

Zarząd SM "Barbara" informuje, że 02.05.2017r. biura spółdzielni będą nieczynne. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

19-04-2017

INFORMACJA

Zarząd SM Barbara ogłasza licytację na objęcie na zasadach najmu garażu przy ul. Cieszyńskiej 24. Licytacja odbędzie się 9.05.2017r. w siedzibie Spółdzielni.
Szczegóły licytacji znajdują się w załączniku:

11-04-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" informuje, że dysponuje wolnymi lokalami z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą, położonymi na parterze budynków mieszkalnych przy ul. Świdra 16 i ul. Rębaczy 21 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

11-04-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" organizuje w dniu 16.05.2017r. przetarg ustny, którego przedmiotem jest zbycie udziałów w lokalu niemieszkalnym przy ul. Pudlerskiej 8 i Świdra 16-18 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku :

14-04-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zapytania jest wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Gagarina 39 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

20-04-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zapytania jest remont urządzeń na placach zabaw będących w zasobach spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

10-04-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zapytania są usługi kominiarskie na potrzeby spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

28-03-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zapytania są usługi telekomunikacyjne na potrzeby spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

23-12-2015

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych przetargów i konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

20-05-2015

INFORMACJA

Rozstrzygnięcia przetargów i konkursów ofert na niektóre zamówienia:

14-03-2015

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych przetargów i konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

20-03-2015

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych przetargów ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

29-10-2015

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych przetargów i konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

24-09-2015

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych przetargów i konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

09-07-2015

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych przetargów i konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

17-03-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika przy ul. Chałupki 13-19, remontu miejsc pakingowych przy ul. Chałupki 13 i utwardzenia nawierzchni przy ul. Chałupki 19 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

17-03-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wewnętrznych linii zasilających przy ulicach: Poprzecznej 1-3-5, Rozbarskiej 6 i Katowickiej 130b w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

17-03-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót dekarskich przy ulicach: Cieszyńskiej 24, Poprzecznej 1-3-5, Rozbarskiej 6 i Głównej 62 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

17-03-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji przybudówek, schodów wejściowych i chodnika przy ul. Cieszyńskiej 24 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

02-03-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" informuje, że dysponuje wolnym lokalem z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą, położonym na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Świdra 16 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

07-03-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie i montaż osłon śmietnikowych z zadaszeniem. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

07-03-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie domofonów w budynkach mieszkalnych. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

24-02-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych przy ul. Beskidzkiej 34, Kalidego 81, Katowickiej 130B, Poprzecznej 1-3-5 i Rozbarskiej 6 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

24-02-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

24-02-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót dekarskich przy ul. Katowickiej 120, Kalidego 81-83-85-87 i Lompy 20 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

24-02-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót polegających na likwidacji osadników kanalizacji zewnętrznej przy ul. 11-go listopada 76-78-80-82 i Krótkiej 4-5-6. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

27-02-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza w dniu 9.03.2017r. licytację na objęcie na zasadach najmu dwóch garaży przy ul. Kalidego 79 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

07-02-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zapytania jest zakup drukarki laserowej na potrzeby spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

01-02-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" organizuje w dniu 22.02.2017r. przetarg ustny, którego przedmiotem jest zbycie udziałów w lokalu niemieszkalnym przy ul. Pudlerskiej 8 i Świdra 16-18 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku :

24-01-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zapytania jest wycena lokalu mieszkalnego w celu określenia wartości rynkowej dla potrzeb wyodrębnienia z nieruchomości wspólnej w zasobach spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

24-01-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zapytania jest bezbutlowy dystrybutor wody pitnej. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

31-01-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na zakup i wymianę wodomierzy w zasobach spółdzielni:

09-07-2015

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych przetargów i konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

09-07-2015

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych przetargów i konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

24-09-2015

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych przetargów i konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

29-10-2015

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych przetargów i konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

03-02-2016

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych przetargów i konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

14-03-2016

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych przetargów i konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

24-05-2016

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych przetargów i konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

25-04-2016

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

05-07-2016

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

11-10-2016

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

07-11-2016

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

15-12-2016

INFORMACJA

Rozstrzgnięcia niektórych przetargów i konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

15-12-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zapytania jest zakup sprzętu komputerowego na potrzeby spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

15-12-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zapytania jest śwaidczenie usług polegających na transporcie wartości pieniężnych (do 0,2 jednostki obliczeniowej). Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

15-12-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zapytania jest śwaidczenie usług polegających na zapewnieniu kontroli i zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów będących w zasobach spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

04-01-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zapytania jest zakup sprzętu komputerowego na potrzeby spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

13-01-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zapytania jest zakup sprzętu komputerowego na potrzeby spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

23-01-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac geodezyjnych polegających na pomiarze 55 ogródków przydomowych. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

28-10-2016

INFORMACJA

Zawiadomienie o przerwie w dostarczaniu energii elektrycznej przy ul. Wiejskiej w Chorzowie w dniu 3.11.2016r. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

19-10-2016

INFORMACJA

Ogłoszenie dotyczące zmian w pełnieniu dyżurów przez pacowników Spółdzielni "Barbara" w dniu 31.10.2016r.:

12-09-2016

INFORMACJA

Prezydent miasta Chorzowa zaprasza na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

27-06-2016

INFORMACJA

Informacja z CHŚPWiK dot. ograniczeń w dostawie wody lub całkowitego jej braku w dniu 29 czerwca br.

12-05-2016

INFORMACJA

Zarząd SM Barbara informuje, że w dniu 27 maja br. biura spółdzielni bedą nieczynne . Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

02-03-2016

INFORMACJA

Dotyczy awarii hydroforni w dniu 1.03.2016r. przy ul. Katowickiej- Nowej w Chorzowie:

10-11-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie dyżuru całorocznego, całodobowego pogotowia awaryjnego oraz wykonanie usług w zakresie konserwacji budynków będących w zasobach spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

17-10-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na dostawę materiałów elektrycznych na potrzeby spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

20-10-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie robót polegających na likwidacji osadników kanalizacji zewnętrznej przy ul. Wróblewskiego 8-8A, 14-14A i 16-16A w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

17-10-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na dostawę materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

12-10-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie badania i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na dwóch stanowiskach pracy (w tym warsztat) . Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

16-06-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zapytania są usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

07-06-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na sporządzenie podwykonawczej dokumentacji dla robót budowlanych. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

07-06-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie robót instalacyjno-budowlanych związanych z wymianą zestawu hydroforowego, przebudową instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nowej 2 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

07-06-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie robót związanych z ociepleniem stropu w budynkach mieszkalnych przy ul. Rozbarskiej 2 i Głównej 60 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

30-05-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony, pisemny, ofertowy na roboty związane z budową 20 szt. garaży przy ul. Kalidego 79 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

23-11-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu kompuerowego na potrzeby spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

22-11-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zamówienia jest bezbutlowy dystrybutor wody pitnej. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

18-11-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie okresowych przeglądów gazowych w budynkach będących w zasobach spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

18-11-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie przeglądów, pomiarów elektrycznych i konserwacji instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej w budynkach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych będących w zasobach spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

15-11-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej SM "Barbara" oraz Wspólnoty Mieszkaniowej "Barbara 1" w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

15-11-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na dostawę materiałów budowlanych na potrzeby spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

19-09-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie usług kominiarskich w zasobach Spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

19-09-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert - konkurs stawek na wykonanie robót awaryjnych i drobnych w zasobach Spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

19-09-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert - konkurs stawek na wykonanie robót awaryjnych wodno-kanalizacyjnych i gazowych w zasobach Spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

19-09-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie robót związanych z remontem schodów wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. 11 listopada 68 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

19-09-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie kosztorysów inwestorskich, audytów remontowych oraz dokumentacji projektowej pięciu budynków będących w zasobach SM "Barbara". Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

12-09-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert w zakresie usług DDD. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

12-09-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie usług w zakresie konserwacji domofonowej. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

08-04-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu schodów piwnicznych w budynku mieszkalnym w Chorzowie przy ul. Beskidzkiej 34. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

08-04-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie nawierzchni chodnika przy budynkach mieszkalnych przy ul. Węglowej 7,9 i 11 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

08-04-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie nawierzchni chodnika przy budynku mieszkalnym w Chorzowie przy ul. Lompy 19. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

08-04-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie audytów sześciu budynków będących w zasobach SM "Barbara". Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

08-04-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie, dostawę oraz montaż pięciu wolnostojących garaży zlokalizowanych na terenie miasta Chorzów. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

14-01-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza zapytanie o cenę na wydruk i dostawę ksaiążeczek opłat na potrzeby spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

11-01-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na dostawę materiałów elektrycznych na potrzeby spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

07-01-2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na dostawę materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

23-12-2015

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych przetargów i konkursów ofert ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

21-12-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony, pisemny, ofertowy na roboty dekarskie w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbara". Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

21-12-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony, pisemny, ofertowy na wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach i na klatkach schodowych oraz wymianę drzwi wejściowych w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbara". Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

21-12-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony, pisemny, ofertowy na remont klatek schodowych w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbara". Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

21-12-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony, pisemny, ofertowy na likwidację osadnika oraz renowację kanalizacji wraz z przyłączami w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbara". Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

21-12-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie Wewnętrznych Linii Zasilających oraz wymianę oświetlenia na klatkach schodowych budynków będących w zasobach spółdzielni . Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

10-12-2015

INFORMACJA

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej wystąpią ograniczenia w dostawie wody z możliwością jej całkowitego braku w Chorzowie przy ulicach:
Węglowa 1, 3, 3a, 5, 7, 9, 11
Lompy 10, 10a, 12
Filarowa 3, 4, 6, 10
Kopalniana 1, 1a, 1c, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17


w dniu 11 grudnia 2015

orientacyjny czas wykonania prac: od godziny 8:00 do godziny 11:00
Za powyższe utrudnienia przepraszamy

02-12-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

02-12-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

02-12-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie przeglądów, pomiarów elektrycznych i konserwacji instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

19-10-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" informuje, że dysponuje wolnymi lokalami do remontu we własnym zakresie na zasadach najmu. Licytacja odbędzie się 5.11.2015 r. w siedzibie Spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

19-10-2015

INFORMACJA

Zarząd SM Barbara ogłasza licytację na objęcie na zasadach najmu garażu przy ul. Chałupki 19. Licytacja odbędzie się 4.11.2015 r. w siedzibie Spółdzielni.
Szczegóły licytacji znajdują się w załączniku:

07-10-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg na pełnienie całorocznego, całodobowego dyżuru pogotowia awaryjnego oraz wykonanie usług w zakresie konserwacji budynków będących w zasobach S.M. "Barbara" . Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

07-10-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbara". Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

07-10-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na roboty awaryjne wodno-kanalizacyjne oraz gazowe w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbara". Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

07-10-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie okresowych przeglądów gazowych w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbara". Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

14-09-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" informuje, że dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym do remontu na zasadach najmu, przy ul. Niedurnego 4/8. Licytacja odbędzie się 28.09.2015 r. w siedzibie Spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

14-09-2015

INFORMACJA

Zarząd SM Barbara ogłasza licytację na objęcie na zasadach najmu garaży przy ul. Chałupki 19 i ul. Węglowej 7.
Szczegóły licytacji znajdują się w załączniku:

27-08-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" informuje, że dysponuje wolnymi lokalami do remontu na zasadach najmu. Licytacja odbędzie się 11.09.2015 r. w siedzibie Spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

25-08-2015

INFORMACJA

Zarząd SM Barbara ogłasza licytację na objęcie na zasadach najmu garaży przy ul. Chałupki 19.
Szczegóły licytacji znajdują się w załączniku:

07-08-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie Wewnętrznych Linii Zasilających oraz wymianę oświetlenia na klatkach schodowych budynku przy ul. Cieszyńskiej 17 w Chorzowie . Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

07-08-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu dwóch klatek schodowych budynku przy ul. Cieszyńskiej 17 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

07-08-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu schodów zewnętrznych zlokalizowanych przy ul. Rozbarskiej 4 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

07-08-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg nieograniczony, pisemny, ofertowy na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych w Chorzowie przy ul. Kalidego 83 i 85. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

16-06-2015

INFORMACJA

Terminy odcztu wodomierzy indywidualnych za I półrocze 2015r.

09-06-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" informuje, że dysponuje wolnymi lokalami do remontu na zasadach najmu. Licytacja odbędzie się 02.07.2015 r. w siedzibie Spółdzielni. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

20-03-2015

INFORMACJA

Harmonogram odcztu wodomierzy za półrocze 2015r.

17-06-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie robót awaryjnych i drobnych. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

11-06-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych - likwidację osadników i kanalizacji zewnętrznej. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

11-06-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg na wykonanie remontu kapitalnego tarasów przy ul. Pudlerskiej 8. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

11-06-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie robót dekarskich. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

28-05-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu chodnika i schodów zlokalizowanych w Chorzowie przy ul. Głównej 5. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

20-05-2015

INFORMACJA

Rozstrzygnięcia przetargów i konkursów ofert na niektóre zamówienia:

20-03-2015

INFORMACJA

Rozstrzgnięcie niektórych przetargów ogłoszonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Barbara":

08-05-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg na remont dobudowy elewacji klatek schodowych oraz wzmocnienia ław fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Cieszyńskiej 22 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

05-05-2015

INFORMACJA

Zarząd SM "Barbara" informuje mieszkańców, że od 9 do 16 maja br. nastąpi wymiana piasku w piaskownicach osiedlowych. Natomiast w dniach od 18 do 30 maja będzie prowadzone koszenie trawy.

18-05-2015

INFORMACJA

Terminy odcztu wodomierzy za półrocze 2015r.

28-05-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu chodnika i schodów zlokalizowanych w Chorzowie przy ul. Głównej 5. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

24-03-2015

INFORMACJA

Zarząd SM Barbara ogłasza licytację na objęcie mieszkań na zasadach najmu do remontu we własnym zakresie za spłatą zaległości :
- ul. 11 Listopada 64/1a od: 5000zł
- ul. Cieszyńska 15/3 od: 12.000zł
- ul. Rębaczy 27/39 od: 5000zł
- ul. Katowicka 130b/5 od: 4.000zł
- ul. 11 listopada 47/1 do kapitalnego remontu
Szczegóły licytacji znajdują się w załączniku:

24-03-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg na remont dachów budynków mieszkalnych. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

24-03-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

24-03-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie usług w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy instalacji domofonowej. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

24-03-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na przebudowę fragmentu elewacji przy klatce schodowej budynku - ul. Gagarina 39. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

24-03-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na usługi w zakresie deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

24-03-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg na wykonanie wewnętrznych linii zasilających oraz wymianę oświetlenia na klatkach schodowych budynków. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

20-03-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg na remont dachów budynków mieszkalnych. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

20-03-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia mieszkaniowa "Barbara" ogłasza przetarg na letnie i zimowe utrzymanie terenów. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

03-09-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na likwidacji osadnika oraz renowacji kanalizacji zewnętrznej wraz z przyłączami w budynku zlokalizowanym przy ul. Cieszyńskiej 15 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

31-08-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie robót dekarskich w budynkach będących w zasobach spółdzielni . Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

31-08-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu schodów zewnętrznych zlokalizowanych w Chorzowie przy ul. Rozbarskiej 4. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

31-08-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu dwóch klatek schodowych budynku przy ul. Cieszyńskiej 17 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

31-08-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą okładzin cokołu z cegły klinkierowej oraz wymianą tynku zewnętrznego na elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Poleskiej 2 w Chorzowie. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

31-08-2015

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Barbara" ogłasza konkurs ofert na wykonanie i montaż bramy wjazdowej oraz ogrodzenia przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Chorzowie przy ul. Świdra 18. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach: