Kontakt z nami

Biura Spółdzielni Mieszkaniowej „BARBARA” czynne:
Poniedziałek: od 7:15 - 15:15
Wtorek: od 7:15 - 15:15
Środa: od 7:15 - 17:15
Czwartek: od 7:15 - 15:15
Piątek: od 7:15 - 13:15


Dyżury Członków RN :
w każdą pierwszą roboczą środę miesiąca w godz. od 15³° - 17°°

Prezes Zarządu przyjmuje:
- w każdą środę w godz. od 13°°- 16°° po uprzednim zgłoszeniu sprawy w sekretariacie Spółdzielni i określeniu problemu
- w razie nieobecności Prezesa strony będzie przyjmować Członek Zarządu- Główna Księgowa

Poniżej podajemy mini instrukcje jak szybko i sprawnie połączyć się z wybranym działem:
Dzwoniąc pod numery: 32 245 90 36 oraz 32 245 98 12 usłyszycie Państwo moduł zapowiedzi Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” i poszczególne informacje o numerach telefonów poszczególnych działów. Ważna informacja: aby skrócić czas trwania połączenia można od razu tonowo wybierać sygnał danego działu – nie ma potrzeby wysłuchiwać modułu zapowiedzi do końca!
Jeżeli wybierzemy
1 – to zgłosi się bezpośrednio dział eksploatacji
2 – dział remontów
3 – dział członkowski (mieszkaniowy) i windykacji
4 – dział rozliczeń czynszów
5 – dział rozliczeń wody
6 – dział księgowości i kadr
7 – sygnał fax.
Jeżeli wybierze się 0 – połączycie się Państwo z sekretariatem.
Uzyskacie Państwo w ten sposób pełną obsługę informacyjną, jak również będzie możliwość połączenia się przez sekretariat do poszczególnych działów, co również polecamy w przypadku zajętości danego numeru wewnętrznego.

Znajdujemy się tutaj: