Wybrane roboty remontowe zrealizowane w 2019 roku - galeria zdjęć

18-06-2019

ZDJĘCIA

przemurowanie kominów ul. Antoniowska 7-9

18-06-2019

ZDJĘCIA

zabudowa śmietnika ul. Lompy 19

18-06-2019

ZDJĘCIA

wymiana okien na poddaszu przy ul. Styczyńskiego 58-60

18-06-2019

ZDJĘCIA

termomodernizacja ul. Wiejska 12-14

11-06-2019

ZDJĘCIA

remont dachu przy ul. Katowickiej 128

11-06-2019

ZDJĘCIA

remont dachu przy ul. Floriańskiej 7

11-06-2019

ZDJĘCIA

wykonanie wiaty śmietnikowej ul Stabika 11

11-06-2019

ZDJĘCIA

remont zadaszenia balkonu ul. Stabika 9

11-06-2019

ZDJĘCIA

Remont drogi osiedlowej ul. Krótka - 11 Listopada

25-04-2019

ZDJĘCIA

Świdra 18 - Pudlerska 8 wymiana odwodnienia

25-04-2019

ZDJĘCIA

Wykonanie przyłączy wod - kan ul. Główna 60 wraz z postawieniem studni

25-04-2019

ZDJĘCIA

Remont schodów wejściowych przy ul. Styczyńskiego 38 w Chorzowie

27-03-2019

ZDJĘCIA

Remont klatek schodowych przy ul. Lompy 18

27-03-2019

ZDJĘCIA

likwidacja zapadliska Katowicka 130

27-03-2019

ZDJĘCIA

naprawa kanalizacji ogólnospławnej ul. Główna 60


27-03-2019

ZDJĘCIA

likwidacja osadnika i przebudowa kanalizacji Cieszyńska 26-28


27-03-2019

ZDJĘCIA

remont klatki schodowej ul. Styczyńskiego 42


27-03-2019

ZDJĘCIA

awaryjne wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ul. Węglowa 9


27-03-2019

ZDJĘCIA

awaryjny remont kanalizacji zewnętrznej ul. Lompy 14


27-03-2019

ZDJĘCIA

Prace remontowe 2019 - likwidacja komórek gospodarczych ul. Cieszyńska 24


Wybrane roboty remontowe zrealizowane w 2018 roku - galeria zdjęć

31-12-2018

ZDJĘCIA

ul. Chałupki 19 (przed robotami) i po robotach (elektryka)


31-12-2018

ZDJĘCIA

Remont przybudówek przy ul. Lompy 18 w Chorzowie


31-12-2018

ZDJĘCIA

Wykonanie podejścia do pojemników na odpady przy ul. 11-go Listopada 64


31-12-2018

ZDJĘCIA

Remont kapitalny dachu z dociepleniem przy ul. Wróblewskiego 14


31-12-2018

ZDJĘCIA

Usunięcie osadnika przy ul. 11-go Listopada 80


31-12-2018

ZDJĘCIA

Rewitalizacja terenu przy ul. Chałupki 19


31-12-2018

ZDJĘCIA

Remont dachu przy ul. Niedurnego 4


31-12-2018

ZDJĘCIA

Remont dachu przy ul. Styczyńskiego 38


31-12-2018

ZDJĘCIA

Remont dachu z dociepleniem strychu przy ul. Wróblewskiego 8


24-10-2018

ZDJĘCIA

Zabudowa pojemników na odpady przy ulicy Wiejskiej 2


22-10-2018

ZDJĘCIA

Remont dachu wraz z dociepleniem strychu przy ul. Krótkiej 5:


22-10-2018

ZDJĘCIA

Wykonanie schodów - ul. 11 Listopada 62:


25-09-2018

ZDJĘCIA

Naprawa dachu nad wejściem do klatki schodowej - ul. Wiejska 14:


25-09-2018

ZDJĘCIA

Termomodernizacja - ul. Wiejska 2:


25-09-2018

ZDJĘCIA

Usunięcie graffiti - ul. Kalidego 79:


25-09-2018

ZDJĘCIA

Termomodernizacja budynku - ul. Styczyńskiego 58:


25-09-2018

ZDJĘCIA

Naprawa dachu na przybudówkach oraz nad wejściem do klatek schodowych - ul. Styczyńskiego 36:


25-09-2018

ZDJĘCIA

Remont kanalizacji - ul. Wiejska 2:


25-09-2018

ZDJĘCIA

Remont dachu wraz z dociepleniem strychu - ul. Wróblewskiego 16:


25-09-2018

ZDJĘCIA

Remont dachu wraz z dociepleniem - ul. Krótka 4:


25-09-2018

ZDJĘCIA

Remont dachu - ul. Świdra 16-18:


25-09-2018

ZDJĘCIA

Remont dachu - ul. Katowicka 120:


25-09-2018

ZDJĘCIA

Wykonanie chodnika oraz wiaty śmietnikowej - ul. Gagarina 39:


25-09-2018

ZDJĘCIA

Remont przybudówek - ul. Cieszyńska 17:


Wybrane roboty remontowe zrealizowane w 2017 roku - galeria zdjęć

11-01-2018

ZDJĘCIA

Zabudowa śmietników przy ul. Chałupki 15 i 19 (przed i po):


09-01-2018

ZDJĘCIA

Remont dachu przy ul. Świdra 3 (przed i po):


09-01-2018

ZDJĘCIA

Renowacja kanalizacji przy ul. 11 Listopada 76 (przed i po):

05-01-2018

ZDJĘCIA

Remont klatki schodowej przy ul. Kalidego 81:


05-01-2018

ZDJĘCIA

Wykonanie zadaszeń wejść na klatki schodowe przy ul. Głównej 58:

05-01-2018

ZDJĘCIA

Wykonanie bramy wjazdowej oraz ogrodzenia przy ul. Kalidego 79-81:

05-01-2018

ZDJĘCIA

Remont dachów pzy ul. Sztygarskiej 8 i 9:


05-01-2018

ZDJĘCIA

Modernizacja sterowania dźwigów pzy ul. Nowej 2 oraz ul. Gagarina 39:

05-01-2018

ZDJĘCIA

Remont dachu przy ul. Lompy 20 (przed i po):


05-01-2018

ZDJĘCIA

Remont klatki schodowej przy ul. Katowickiej:


14-11-2017

ZDJĘCIA

Remont klatek schodowych oraz WLZ przy ul. Poprzecznej 1-3-5 (przed i po):


14-11-2017

ZDJĘCIA

Remont chodników przy ul. Gagarina 39:


14-11-2017

ZDJĘCIA

Remont chodników i parkingu przy ul. Chałupki 13-19:


14-11-2017

ZDJĘCIA

Docieplenie poddasza oraz przegród przy ul. Głównej 62:


14-11-2017

ZDJĘCIA

Remont dachu wraz z dociepleniem poddasza przy ul. Głównej 62 (przed i po):


14-11-2017

ZDJĘCIA

Remont dachu pomieszczeń gospodarczych przy ul. Lompy 18:

12-10-2017

ZDJĘCIA

Zabudowa pojemników na odpady przy ul. Kalidego 79:


23-09-2017

ZDJĘCIA

Remont zerwanego dachu przy ul. Wiejskiej 14:


23-09-2017

ZDJĘCIA

Termomodernizacja budynku przy ul. Styczyńskiego 60:


23-09-2017

ZDJĘCIA

Budowa pomieszczenia gospodarczego na śmietniki przy ul. Styczyńskiego 50-60:


23-09-2017

ZDJĘCIA

Remont klatki schodowej, WLZ przy ul. Rozbarskiej 6:

23-09-2017

ZDJĘCIA

Remont dachu przy ul. Rozbarskiej 6:


23-09-2017

ZDJĘCIA

Remont dachu wraz z dociepleniem przy ul. Poprzecznej 1-3-5:


23-09-2017

ZDJĘCIA

Termomodernizacja budynku przy ul. Kalidego 81-87:


23-09-2017

ZDJĘCIA

Remont dachu przy ul. Kalidego 81-87:


23-09-2017

ZDJĘCIA

Termomodernizacja budynku przy ul. Gagarina 39:


23-09-2017

ZDJĘCIA

Remont przybudówek, chodnika, hydroizolacja fundamentów ścian szczytowych przy ul. Cieszyńskiej 24:


23-09-2017

ZDJĘCIA

Remont dachu wraz z dociepleniem przy ul. Cieszyńskiej 24:


23-09-2017

ZDJĘCIA

Remont klatki schodowej przy ul. Beskidzkiej 34:


16-01-2017

ZDJĘCIA

Budowa garaży przy ul. Kalidego 79:

Koszt inwestycji: 255.000,00 zł16-01-2017

ZDJĘCIA

Remont dachu przy ul. Sztygarskiej 2

Koszt inwestycji: 8.800,00 złPrzed:
Po:
03-01-2017

ZDJĘCIA

ul. Cieszyńska 22

1. Remont dachu 92.500,00 zł
2. Projekt budowlany 1.500,00 zł
Koszt inwestycji: 94.000,00 zł
Pozyskane środki zewnętrzne: 3.400,00 zł.
Środki pozyskano z Towarzystwa Ubezpieczeń „GENERALI” S.A. i były przeznaczone na działania prewencyjne wynikające z Decyzji Nr 1/2016 z dnia 19 stycznia 2016r. wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie w kwestii konieczności przeprowadzenia generalnego remontu dachu (elementy konstrukcyjne + pokrycie).
Koszt inwestycji pomniejszony o zewnętrzne środki: 90.600,00 zł03-01-2017

ZDJĘCIA

ul. Styczyńskiego 42

1. Remont dachu 98.000,00 zł
2. Docieplenie dachu 14.225,49 zł
3. Wymiana okien i drzwi wejściowych 8.458,56 zł
4. Projekt budowlany 1.500,00 zł
5. Audyt remontowy 950,00 zł
Koszt inwestycji 123.134,05 zł
Pozyskana premia remontowa 17.945,33 zł
Koszt inwestycji pomniejszony o premie remontową: 105.188,72 zł


03-01-2017

ZDJĘCIA

ul. Rozbarska 2

1. Remont dachu 80.000,00 zł
2. Docieplenie strychu 13.000,00 zł
3. Projekt budowlany 1.500,00 zł
4. Audyt remontowy 900,00
Koszt inwestycji: 94.400,00 zł
Szacowana premia remontowa z BGK 14.085,00 zł
Koszt inwestycji pomniejszony o premie remontową: 80.315,00 zł


03-01-2017

ZDJĘCIA

ul. Główna 60:

1. Remont dachu 105.000,00 zł
2. Docieplenie strychu 14.500,00 zł
3. Projekt budowlany 1.000,00 zł
4. Audyt remontowy 900,00 zł
Koszt inwestycji 121.400,00 zł
Pozyskane premie remontowe 18.060,00
Koszt inwestycji pomniejszony o premie remontową: 103.340,00 zł


03-01-2017

ZDJĘCIA

ul. Styczyńskiego 44:

1. Remont dachu 98.000,00 zł
2. Docieplenie dachu 14.225,49 zł
3. Wymiana okien i drzwi wejściowych 8.458,56 zł
4. Projekt budowlany 1.500,00 zł
5. Audyt remontowy 950,00 zł
Koszt inwestycji 123.134,05 zł
Pozyskana premia remontowa 17.945,33 zł
Koszt inwestycji pomniejszony o premie remontową: 105.188,72 zł


Przed:
Po:
03-01-2017

ZDJĘCIA

ul. Katowicka 130-132:


1. Remont dachu 63.000,00 zł

28-11-2016

INFORMACJA

Zawiadomienia dotyczące przyznania trzech premii remontowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbara". Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

24-11-2016

INFORMACJA

Pismo dotyczące rozdysponowania kwoty wypłaconej przez Generali TU S.A. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbara":

07-09-2016

Oznakowanie miejsc parkingowych

W związku z nowelizacją Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej.
Dlatego też, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barbara” sukcesywnie, w miarę posiadanych środków, na bieżąco będzie dostosowywała miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych do obowiązujących przepisów. Pierwsze z nich powstały przy ul. Wiejskiej 2 oraz ul. Wiejskiej 8 (przy siedzibie SM):

Wybrane roboty remontowe zrealizowane w 2016 roku - galeria zdjęć

01-09-2016

ZDJĘCIA

Likwidacja osadników oraz renowacja ciągów kanalizacyjnych wraz z wymianą przyłączy przy ul. Cieszyńskiej 17 i 19:

01-09-2016

ZDJĘCIA

Likwidacja osadnika, modernizacja ciągów kanalizacyjnych oraz wymiana przyłączy kanalizacyjnych przy ul. Rębaczy 21-29:

01-09-2016

ZDJĘCIA

Rozpoczęcie remontu dachu przy ul. Głównej 60:

01-09-2016

ZDJĘCIA

Rozpoczęcie remontu dachu przy ul. Cieszyńskiej 22:

01-09-2016

ZDJĘCIA

Modernizacja hydroforni przy ul. Nowej 2:

01-09-2016

ZDJĘCIA

Remont klatek schodowych przy ul. Rębaczy 21-23:

01-09-2016

ZDJĘCIA

Budowa dwóch garaży przy ul. Lompy 18-20:

01-09-2016

ZDJĘCIA

Budowa dwóch garaży przy ul. Katowickiej 128:

01-09-2016

ZDJĘCIA

Budowa garażu - ul. Cieszyńska 24:

30-08-2016

ZDJĘCIA

Remont klatki schodowej - ul. Cieszyńska 19:

05-07-2016

ZDJĘCIA

Remont klatki schodowej - ul. Wiejska 12:

30-05-2016

ZDJĘCIA

Roboty dekarskie - ul. Antoniowska 7 w Chorzowie:

30-05-2016

ZDJĘCIA

Remont chodników - przy ul. Węglowej 7,9,11 w Chorzowie:

Przed:
Po:
30-05-2016

ZDJĘCIA

Remont chodnika przy ul. 11 listopada 47 w Chorzowie:

30-05-2016

ZDJĘCIA

Remont chodników - przy ul. Lompy 19 w Chorzowie:

Przed:
Po:
30-05-2016

ZDJĘCIA

Remont klatek schodowych przy ul. Gagarina 39:

Przed:
Po:
30-05-2016

ZDJĘCIA

Remont klatek schodowych przy ul. Wróblewskiego 16, 16A:

Przed:
Po:
30-05-2016

ZDJĘCIA

Placyki gospodarcze przy ul. Cieszyńskiej w Chorzowie:

Przed:
Po:
30-05-2016

ZDJĘCIA

Schody piwniczne przy ul. Beskidzkiej 34 w Chorzowie:

30-05-2016

ZDJĘCIA

Modernizacja instalacji domofonowej przy ul. Wróblewskiego 16, 16A • ul. Gagarina 39 • ul. Rębaczy 21 - 23 • ul. Wiejska 12 • ul. Cieszyńska 20:

30-05-2016

ZDJĘCIA

Wymiana wewnetrznych linii zasilania z modernizacja oświetlenia na klatkach schodowych przy ul. Cieszyńskiej 19, 26 i 28: