Przyjmowanie stron

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” w Chorzowie:
1. Dyżury członków Rady Nadzorczej pełnione są:
w każdą pierwszą roboczą środę miesiąca w godz. od 15³° - 17°°

2. Prezes Zarządu mgr inż. Adam Płonka przyjmuje:
- w każdą środę w godz. od 13°°- 16°° po uprzednim zgłoszeniu sprawy w sekretariacie Spółdzielni i określeniu problemu
- w razie nieobecności Prezesa strony będzie przyjmować Członek Zarządu- Główna Księgowa

3. Dział Techniczny, Eksploatacyjny, Członkowski i Czynszów czynny:
Poniedziałek: od 7:15 - 15:15
Wtorek: od 7:15 - 15:15
Środa: od 7:15 - 17:15
Czwartek: od 7:15 - 15:15
Piątek: od 7:15 - 13:15