Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza
Przewodniczący:
Wiesław Korzeń
Zastępca Przewodniczącego:
Franciszek Garbas
Sekretarz:
Tomasz Moj

Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczący:
Tomasz Moj
2. Członek:
Łukasz Paluch
3. Członek:
Beata Słapek

Komisja Mieszkaniowa:
1. Przewodnicząca:
Eugeniusz Szip
2. Członek:
Franciszek Garbas
3. Członek:
Władysław Banaszak

Skład Zarządu:
1. Prezes Zarządu:
Adam Płonka
2. Członek Zarządu
Główna Księgowa:
Izabela Stec