O NAS

Uchwałą Zebrania Założycielskiego z 21.12.1987 roku powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa “Górnik” przy Kopalni Węgla Kamiennego “Barbara-Chorzów”, której celem było zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych pracowników kopalni. Wybrano władze samorządowe, utworzono statut.

Od 1 stycznia 1993 roku Spółdzielnia przejęła gospodarkę zasobami mieszkaniowymi kopalni “Barbara-Chorzów” do zarządzania na zasadzie administracji zleconej.

Od 1 stycznia 1994 roku Spółdzielnia nosi nazwę “Barbara”, a w 1998 roku przejęła zasoby mieszkaniowe kopalni na własność.

Dane wg stanu na dzień 31.12.2018r : ilość budynków 95 + budynek administracji, ilość mieszkań 1523 pow. gruntów 74.666,81 m2, ilość lokali użytkowych bez zmian tj. 19, ilość garaży 119 w tym zarządzanych przez SMB 17 , ilość miejsc postojowych 5
Dane wg stanu na dzień 31.12.2018r : Obecnie SM “Barbara” liczy ok. 496 członków, a najwyższym organem samorządowym jest Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Spółdzielnia dokłada wszelkich starań, aby przy stosunkowo niewielkich opłatach zapewnić w miarę bezpieczne warunki mieszkaniowe i podnosić estetykę terenów osiedlowych.