ZDJĘCIA

Termomodernizacja budynków - ul. Cieszyńska 26, ul. Wróblewskiego 8 - 8A

21-06-2020

ZDJĘCIA

Termomodernizacja budynków - ul. Styczyńskiego 58, 60, 43, ul. Krótka 6

21-06-2020

ZDJĘCIA

Termomodernizacja - ul. Kalidego 81-87, 11 listopada 76-78, ul. Krótka 6

21-06-2020

ZDJĘCIA

Termomodernizacja budynków ul. Główna 49 i 51 i ul. Rębaczy 21-29

21-06-2020

ZDJĘCIA

Termomodernizacja budynków ul. Antoniowska 1, 5 i ul. Rozbarska 2

21-06-2020

ZDJĘCIA

remont klatek schodowych - Wiejska 10

22-06-2020

ZDJĘCIA

przemurowanie kominów ul. Antoniowska 7-9

18-06-2019

ZDJĘCIA

zabudowa śmietnika ul. Lompy 19

18-06-2019

ZDJĘCIA

wymiana okien na poddaszu przy ul. Styczyńskiego 58-60

18-06-2019

ZDJĘCIA

termomodernizacja ul. Wiejska 12-14

18-06-2019

ZDJĘCIA

remont dachu przy ul. Katowickiej 128

11-06-2019

ZDJĘCIA

remont dachu przy ul. Floriańskiej 7

11-06-2019

ZDJĘCIA

wykonanie wiaty śmietnikowej ul Stabika 11

11-06-2019

ZDJĘCIA

remont zadaszenia balkonu ul. Stabika 9

11-06-2019

ZDJĘCIA

Remont drogi osiedlowej ul. Krótka - 11 Listopada

11-06-2019

ZDJĘCIA

Wymiana odwodnienia Świdra 18 - Pudlerska 8

25-04-2019

ZDJĘCIA

Wykonanie przyłączy wod - kan ul. Główna 60 wraz z postawieniem studni

25-04-2019

ZDJĘCIA

Remont schodów wejściowych przy ul. Styczyńskiego 38 w Chorzowie

25-04-2019

ZDJĘCIA

Remont klatek schodowych przy ul. Lompy 18

27-03-2019

ZDJĘCIA

likwidacja zapadliska Katowicka 130

27-03-2019

ZDJĘCIA

Naprawa kanalizacji ogólnospławnej ul. Główna 60

27-03-2019

ZDJĘCIA

likwidacja osadnika i przebudowa kanalizacji Cieszyńska 26-28

27-03-2019

ZDJĘCIA

remont klatki schodowej ul. Styczyńskiego 42

27-03-2019

ZDJĘCIA

awaryjne wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ul. Węglowa 9

27-03-2019

ZDJĘCIA

Awaryjny remont kanalizacji zewnętrznej ul. Lompy 14

27-03-2019

ZDJĘCIA

Likwidacja komórek gospodarczych ul. Cieszyńska 24

27-03-2019