PRZYJMOWANIE STRON

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” w Chorzowie:

1. Dyżury członków Rady Nadzorczej pełnione są:
w każdą pierwszą roboczą środę miesiąca w godz. od 16:00 – 16:45

2. Prezes Zarządu mgr inż. Adam Płonka przyjmuje:
– w każdą środę w godz. od 13°°- 16°° po uprzednim zgłoszeniu sprawy w sekretariacie Spółdzielni i określeniu problemu
– w razie nieobecności Prezesa strony będzie przyjmować Członek Zarządu- Główna Księgowa

3. Dział Techniczny, Eksploatacyjny, Członkowski i Czynszów czynny:
Poniedziałek: 7:15 – 15:15
Wtorek:  7:15 – 15:15
Środa:  7:15 – 17:15
Czwartek:  7:15 – 15:15
Piątek:  7:15 – 13:15