STATUT SPÓŁDZIELNI I AKTY PRAWNE

Regulamin tworzenia i gospodarowania zasobami SM Barbara

Regulamin udzielania Zamówień SM Barbara

Regulamin udostępniania dokumentów SM Barbara

REGULAMIN PRZYJMOWANIA, ZAŁATWIANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BARBARA"

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SCHEMAT ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BARBARA"

REGULAMIN BUDOWY, FINANSOWANIA I UŻYTKOWANIA GARAŻY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BARBARA"

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BARBARA"

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN WS. ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI OBOWIĄZUJĄCY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BARBARA"

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BARBARA"

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BARBARA"

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BARBARA"

REGULAMIN UŻYTKOWANIA OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BARBARA"

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASADY ROZLICZEŃ Z TEGO TYTUŁU.

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BARBARA"

STATUT SPÓŁDZIELNI ORAZ WPIS DO KRS

PRAWO SPÓŁDZIELCZE

USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

USTAWA O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI Z DNIA 24 CZERWCA 1994R.

REGULAMIN KOMISJI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BARBARA”

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

REGULAMIN TERMOMODERNIZACJI