SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza

Przewodniczący:
Mirosław Okieńczuk
Zastępca Przewodniczącego:
Marcin Szymik
Sekretarz:
Grażyna Korzeń

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:
Marcin Szymik
Członek:
Agnieszka Noga
Członek:
Piotr Paczuła

Komisja Mieszkaniowa

Przewodnicząca:
Angelika Mazur
Członek:
Grażyna Korzeń
Członek:
Gabriela Zbieg

Skład Zarządu

Prezes Zarządu:
Adam Płonka

Członek Zarządu                        Główna Księgowa:
Izabela Stec