SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza

Przewodniczący:
Tomasz Moj
Zastępca Przewodniczącego:
Dawid Łopot
Sekretarz:
Grażyna Korzeń

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:
Dawid Łopot
Członek:
Grażyna Korzeń
Członek:
Łukasz Paluch

Komisja Mieszkaniowa

Przewodnicząca:
Władysław Banaszak
Członek:
Dorota Łopot
Członek:
Tomasz Moj

Skład Zarządu

Prezes Zarządu:
Adam Płonka

Członek Zarządu                        Główna Księgowa:
Izabela Stec